Religie in de psychiatrie: een psychose met religieuze inhoud

Auteur(s): Mirjam Westra
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Omdat levensbeschouwing een factor is die de symptomen van een pschiatrisch ziektebeeld kan kleuren, is het belangrijk hier al in de diagnostische fase aandacht aan te schenken. Zeker bij psychotische verschijnselen kan religie een belangrijke rol spelen in de beleving, interpretatie en conceptualisatie van de symptomen. Als aanvulling op het psychiatrisch onderzoek kan een religieuze of zingevingsanamnese zinvol zijn. Dit artikel bespreekt de casuïstiek van een patiënte met een religieuze waan, waarin de religieuze anamnese een inzichtgevend onderdeel van de diagnostiek blijkt.

Editie 1, 2016 Download artikel

Inloggen