Resource groepen

Auteur(s): Maarten Smeerdijk
Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Binnen de psychiatrie ziet men steeds meer het belang in van het actief betrekken van de patiënten en hun naasten in de opzet en uitvoering van de behandeling. Een veelbelovende methode om dit te bewerkstelligen bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) is Resource group Assertive Community Treatment (RACT). Door deelname aan de resource groep voert de patiënt in samenspraak met het sociale netwerk en de behandelaars de regie over de behandeling. Het is de patiënt die de groep samenstelt en de behandeldoelen bepaalt, waarna de groepsleden gezamenlijk besluiten welke interventies er worden ingezet. Na invoering van deze benadering in Zweden, zijn er op dit moment vergevorderde plannen om resource groepen ook in Nederland in te zetten bij de behandeling van patiënten die lijden aan EPA.

Editie 1, 2016 Download artikel

Inloggen