Risicotaxatie in de praktijk

Rubriek: Interventies
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Inschatten van het risico van herhaald delictgedrag is steeds belangrijkerin het forensisch sociale domein. In dit artikel wordt beschreven hoe de risicotaxatie het best vorm kan krijgen in de praktijk en wat de rol van de verpleegkundig specialist hierin kan zijn. Aan de hand van de casus over Kimberly wordt duidelijk hoe risicotaxatie gebruikt kan worden in de behandeling.

Editie 2, 2020 Download artikel

Inloggen