Samen beslissen bij biopsychosociale complexiteit

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het in kaart brengen van biopsychosociale complexiteit in combinatie met shared decisionmaking (SDM) is leidend in de behandeling van een patiënt met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), een autismespectrumstoornis (ASS) en een stoornis in het gebruik van middelen.

Editie 4, 2017 Download artikel

Inloggen