Schizofrenie en een OCS

Auteur(s): Ine Bijker
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een obsessieve-compulsieve stoornis komt vaak voor bij schizofrenie, maar wordt niet altijd herkend. Deze comorbiditeit kan de kwaliteit van leven ernstig benadelen, wat pleit voor alertheid en het inzetten van de juiste diagnostiek. In dit artikel wordt dat toegelicht door de verschillen en overeenkomsten te beschrijven, de mogelijkheden van diagnostiek en de behandelopties.

Editie 2, 2019 Download artikel

Inloggen