Separatie: effect op veiligheid van (mede)patiënten

Auteur(s): Paul Doedens
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Sinds enkele jaren is de geestelijke gezondheidszorg actief om separatie en andere dwangtoepassingen zoveel mogelijk terug te dringen. Agressie is de voornaamste reden van dwangtoepassingen, vanwege het gevaar dat agressie met zich meebrengt. Separatie is een interventie met veel risico’s voor de patiënt in kwestie. Agressie op een psychiatrische afdeling brengt echter ook veel risico’s met zich mee voor het welzijn van medepatiënten en personeel.
Vooral de veiligheid van medepatiënten is in de wetenschappelijke literatuur veelal onderbelicht.
De meeste methoden om separatie na te bespreken beperken zich tot het nabespreken met de gesepareerde patiënt. Het is aan te bevelen
incidenten ook zoveel mogelijk met medepatiënten na te bespreken. Hiervoor zijn momenteel geen goed gevalideerde instrumenten voor handen. Het nabespreken van incidenten wordt door het overgrote deel van patiënten en medewerkers wel gewaardeerd.
Daarom moeten de mogelijkheden hiertoe zoveel als mogelijk worden benut.

Editie 2, 2014 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen