Separatie-evaluatie in een dubbelediagnosekliniek

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Separatie wordt als ongewenst beschouwd en het terugdringen van verschillende aspecten daarvan staat hoog op de agenda. Het evalueren van separaties is een norm en levert belangrijke informatie op die behulpzaam kan zijn bij het terugdringen. Dit artikel beschrijft een studie waarin retrospectief verzamelde data werden geanalyseerd van patiënten die gesepareerd waren in een kliniek voor ernstige dubbele problematiek. Van de 29 uitgevoerde separaties zijn er 19 geëvalueerd. Iets minder dan de helft had een negatieve ervaring en twee patiënten hadden nog steeds last van de separatie. De meerderheid was tevreden over de begeleiding en wist wat nodig was om uit de separeer te komen. Bijna de helft gaf aan dat separeren voorkomen had kunnen worden. Het evalueren van separaties is een zinvol instrument en levert patiënten en verpleegkundigen nuttige informatie op.

Editie 4, 2016 Download artikel

Inloggen