SMART-behandeldoelen

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Dit artikel benadrukt het belang van duidelijk geformuleerde behandeldoelen in de geestelijke gezondheidszorg, ondersteund door theoretische inzichten en een illustratieve casus. Het verduidelijkt hoe onduidelijke doelen de behandeling kunnen belemmeren voor zowel de behandelaar als de cliënt, en onderstreept het nut van SMART-doelen voor effectieve behandeling en cliëntgericht werken. Het biedt inzicht in hoe behandeldoelen kunnen worden opgesteld en geïmplementeerd om het zelfmanagement van de cliënt te stimuleren en het behandelproces te optimaliseren.

Editie 2, 2024 Download artikel Literatuur

Inloggen