Sociaal Ritme Therapie bij bipolaire stoornis

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een bipolaire stemmingsstoornis wordt gezien als een van de meest belastende psychiatrische stoornissen. Nogal eens heeft de ziekte een chronisch beloop en legt een zware last op cliënten, familieleden en samenleving. Bij medicamenteuze behandeling is het terugvalpercentage hoog en wordt volledige stabilisatie niet altijd bereikt. Door Sociaal Ritme Therapie kan inzicht worden verkregen in het biosociale ritme en uitlokkende factoren voor de stemmingsinstabiliteit. Contragedrag, externe tijdsmarkeringen en de acceptatie kunnen helpen om de stemming te stabiliseren. Dit artikel verkent deze niet-medicamenteuze interventie door middel van het verpleegkundig diagnostisch proces.

Editie 4, 2022 Download artikel Literatuur

Inloggen