Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Auteur(s): Marga Jaspers en Tanja Kuut
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Dit artikel richt zich op Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Er wordt ingegaan op de defi nitie van SOLK en de aard van de klachten. Ook worden epidemiologie, comorbiditeit en behandeling beschreven. De verpleegkundige/verpleegkundig specialist krijgt handvatten aangereikt voor bejegening en het motiveren voor behandeling van deze patiëntengroep.

 

Editie 1, 2017 Download artikel

Inloggen