Stoornis in het gebruik van benzodiazepinen

Rubriek: Verslavingszorg
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In dit artikel wordt beschreven wat suïcidaal gedrag is, hoe het ontstaat en welke indicatoren er zijn. De multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012) beveelt de CASE-methodiek aan om de suïcidaliteit op structurele wijze te inventariseren en de belangrijkste risico- en beschermende factoren in kaart te brengen.

Editie 1, 2018 Download artikel

Inloggen