Stoppen met roken in de GGZ

Auteur(s): Jentien Vermeulen
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Er vindt een maatschappelijke verschuiving plaats in de houding ten opzichte van roken. Dit wordt, onder andere, gedreven door de aangifte tegen de tabaksindustrie. Een groot aantal zorgverleners, ziekenhuizen en ook GGZ-instellingen heeft zich achter deze aangifte geschaard. Toch roken veel patiënten en medewerkers in de GGZ. Daarom is het extra belangrijk dat er in deze sector aandacht is voor deze verandering en professionals kennis hebben over tabaksverslaving en de behandeling ervan.

Editie 3, 2018 Download artikel

Inloggen