Structuur bieden als verpleegkundige interventie

Auteur(s): Voogt, Drs. A.

‘Structuur bieden’ wordt in verpleegplannen als een interventie  opgenomen, maar de literatuur en de Nursing Intervention Classification1 beschrijven ‘structuur bieden’ niet specifi ek. Toch zijn daarin elementen en doelen gevonden. De elementen van “structuur bieden” zijn: opstellen van en toezien op de naleving van regels en beperkingen, inschatten van de (psychische) conditie van de patiënt, vormgeven van de interactie met de patiënt.
Doelen van “structuur bieden” zijn: de situatie is voor de patiënt veilig, de wederzijdse verwachtingen over de behandeling zijn expliciet gemaakt, en de patiënt voelt zich beter passen in zijn situatie en is hersteld van
zijn ziekte. De analyse van observatiedata levert vier verpleegkundige activiteiten op: de patiënt om specifieke informatie vragen, iets uitleggen, ondersteunen en aanmoedigen, en het gedrag afstoppen. De kennis over
elementen, doelen en activiteiten stelt de verpleegkundige in staat te refl ecteren op “structuur bieden” aan een patiënt en het eigen handelen verder te professionaliseren.

Editie 4, 2013 Download artikel

Inloggen