Traumatische rouw

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In deze gevalsbeschrijving staat de behandeling van een vluchteling met traumatische rouw centraal. Als interventie is de beknopte eclectische psychotherapie voor traumatische rouw (BEP-TR) uitgevoerd door de verpleegkundige in opleiding tot specialist. De behandeling resulteerde in een duidelijke klachtenvermindering en herstel van functioneren.

Editie 3, 2017 Download artikel

Inloggen