Tuchtrecht in de GGZ

Verpleegkundige

In 1997 werd de Wet BIG van kracht en sindsdien is er voor verpleegkundigen tuchtrechtspraak.
Tuchtrechtspraak is een bijzondere vorm van rechtspraak, bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Het lijkt erop dat verpleegkundigen in de GGZ en het gevangeniswezen relatief meer kans hebben voor een tuchtcollege te moeten verschijnen, dan hun collega’s in de algemene gezondheidszorg. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Editie 3, 2015 Download artikel

Inloggen