Verslavingskunde tweeluik; deel 1

Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige

Wat is verslaving precies? Is het een ziekte? Of een keuze? De verslaafde doet het immers zelf: hij spuit heroïne, gokt dwangmatig of maakt de dagelijkse gang naar de kroeg. Wat zijn kenmerken van verslaving? en Hoe kan verslaving fysiologisch en psychisch verklaard worden?
In deze eerste bijdrage van dit tweeluik wordt een algemeen beeld geschetst van verslavingskunde: wat is er specifiek aan verslaving en verslavingsgedrag en hoe gaat een verpleegkundige hiermee om.
In het tweede deel wordt meer specifi ek ingegaan op behandelmethoden en de rol van de verpleegkundige en ook op de ontwikkeling van het verpleegkundig vak in de verslavingszorg.

Editie 2, 2015 Download artikel

Inloggen