Vervolgstappen proactieve palliatieve zorg

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In een eerder artikel introduceerden we de Toolkit en bijbehorende training 'Proactieve palliatieve zorg in de GGZ' en de stappen 1 en 2 ervan. Doel is de palliatieve zorg te laten aansluiten bij de zorgbehoeften van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en hun naaste(n). In dit artikel belichten we de stappen 3, 4 en 5 uit de Toolkit.

Editie 2, 2021 Download artikel

Inloggen