Virtual Reality Exposure Therapie in de behandeling voor mensen met een angststoornis

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Mensen met een angststoornis worden doorgaans behandeld met behulp van exposure therapie. Exposure, oftewel blootstelling aan datgene waardoor iemand zich angstig voelt en wat iemand tot nu toe uit de weg ging, staat centraal tijdens de behandeling. Deze behandelvorm is voor patiënten vaak erg intensief, omdat de angstklachten door de behandeling eerst toenemen. Daarbij is niet mogelijk elke vorm van angst op ieder moment op te zoeken. Een alternatief of een aanvulling op het reguliere aanbod is het gebruik van virtual reality. Virtual Reality Exposure Therapie wordt voor verschillende vormen van angststoornissen gebruikt en er zijn verschillende toepassingsvormen ontwikkeld. Een van deze werkvormen wordt uitgelegd aan de hand van de casus van Eric, een man van 30 jaar die tot voor kort goed functioneerde, maar door een angststoornis zijn leven dreigt kwijt te raken.

Editie 3, 2016 Download artikel

Inloggen