Wat doet forensische FACT dan anders?

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) als organisatiemodel is in steeds meer delen van de wereld bekend. Dit organisatiemodel kenmerkt zich door behandeling op drie aspecten: crisispreventie en -bestrijding, behandeling en herstel. In een FACT-team werken verschillende disciplines. Forensisch FACT verschilt van andere FACT-teams, doordat de nadruk van de behandeling ligt op het voorkomen van delicten en het beschermen van de samenleving, vanuit het Risk-Needs-Responsivity model. Ook werkt een forensisch FACTteam samen met een aantal specifieke forensische ketenpartners zoals politie, reclassering en forensische klinieken. Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten GGZ hebben een grote rol in de forensische FACT. Verpleegkundigen coördineren de dagelijkse zorg rondom patiënten en onderhouden contacten met familie en/of naasten. Zij voeren een groot aantal van de interventies uit zoals de agressie- en emotieregulatietraining of het opstellen van een delictscenario. Verpleegkundig specialisten GGZ zijn hoofdbehandelaar in een forensisch FACT-team, en hebben de rol van coach naar de teamleden. Ze zijn als onderzoeker en innovator betrokken bij nieuw te vormen en te implementeren beleid.

Editie 1, 2016 Download artikel

Inloggen