Wel of niet melden bij vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?

Auteur(s): Die, M. de

U bent als verpleegkundige verbonden aan een GGZinstelling. Al enige tijd is daar een mevrouw in ambulante behandeling vanwege depressieve klachten en gezinsproblematiek. Vanwege de gezinsproblematiek is ook haar man betrokken in de zorg.

Meneer is 38 jaar, mevrouw 32 en ze hebben samen vijf minderjarige kinderen. In het gezin is sprake van dreiging en agressie. Aanvankelijk leek de agressie beperkt tot verbaal geweld, maar er zijn serieuze signalen dat de man zijn vrouw en ook de kinderen regelmatig bedreigt met lichamelijk geweld.

Editie 1, 2013 Download artikel

Inloggen