Wie is de regiebehandelaar?

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Al jarenlang is er discussie over het hoofdbehandelaarschap in de GGZ en die discussie werd vooral gevoerd vanwege financiële motieven. Intussen veranderde de wereld, ontstonden er nieuwe beroepen, zoals de verpleegkundig specialist GGZ, werden behandelingen steeds meer multidisciplinair, waardoor regie en afstemming belangrijker werden. Uiteindelijk werd er een commissie van ‘wijzen’ benoemd die zich over de problematiek rond het hoofdbehandelaarschap boog. Die commissie, de commissie Meurs, rekende af met de begrippen eindverantwoordelijkheid en hoofdbehandelaarschap en bedacht de nieuwe en betere term: regiebehandelaar.

Editie 1, 2016 Download artikel

Inloggen