Wie o wie?

Verpleegkundige

Als verpleegkundige in de GGZ komt u veelvuldig met de juridische term ‘wettelijke vertegenwoordiger’ in aanraking. De term beslaat een breed spectrum van diverse (rechts)personen in de directe omgeving van de patiënt of daarbuiten.
Het is niet altijd gemakkelijk om in bepaalde situaties, voornamelijk acute, de juiste persoon te vinden die het belang van de patiënt behartigt of die dient te worden geïnformeerd bij keuzes in de behandeling.
In dit artikel worden enkele vertegenwoordigers uitgelicht, waarbij kort wordt beschreven wie dit zijn en welke bevoegdheden ze hebben.

Editie 3, 2014 Download artikel

Inloggen