Zelfredzaamheid in kaart gebracht

Auteur(s): Berkhout, M.

Met enige regelmaat is in de krant of op internet te lezen dat er een brand heeft gewoed in een (psychiatrisch) ziekenhuis, een verzorgingshuis of een ander soort instelling. Door het gebruik van vlamwerende materialen,
adequate branddetectie en een goed georganiseerde bedrijfshulpverlening (BHV) blijven de meeste branden beperkt tot een brandende asbak, een brandgat in het dekbed of een kleine prullenbakbrand.

Bij deze incidenten is er alleen sprake van materiële schade en deze halen de media veelal niet. Wanneer er echter sprake is van slachtoffers dan wordt dat breed uitgemeten in de diverse media. Naast slachtoffers met brandwonden, zijn er in de afgelopen decennia meerdere sterfgevallen te betreuren geweest. Een van de oorzaken hiervan is volgens de Onderzoeksraad Voor Veiligheid de (beperkte) zelfredzaamheid van cliënten die door instellingen niet goed in kaart is gebracht.

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen