Zonder alcohol fris verder

Rubriek: Interventies
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In de verslavingszorg worden steeds meer ouderen aangemeld bij wie sprake is van overmatig alcoholgebruik. Naar verwachting zal dit aantal als gevolg van de vergrijzing de komende jaren nog verder toenemen. Adequate en efficiënte behandelvormen voor deze doelgroep zijn dan ook van groot belang. Naast het reguliere (individuele) aanbod voor volwassenen zijn in Nederland groepsbehandelingen opgezet voor ouderen met overmatig alcoholgebruik. Verslavingszorg Noord Nederland is met de groepsbehandeling ‘Fris verder’ gestart, een op CGT gebaseerde interventie gericht op het verminderen van of stoppen met alcoholgebruik. In dit artikel wordt deze behandeling besproken, met ondersteuning van een casus.

Editie 1, 2021 Download artikel

Inloggen