Zorg voor mensen met een LVB

Auteur(s): Klijberg, Margot
Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In de eerste lijn worden mijn collega-verpleegkundig specialisten algemene gezondheid en ik als specialist ouderengeneeskunde regelmatig door de huisarts in consult gevraagd bij mensen die op allerlei terreinen van het leven (bijv. lichamelijk, financieel, in het netwerk) problemen hebben. Naar aanleiding van de in dit artikel beschreven casus besloot ik me in nauw overleg met een arts voor verstandelijk beperkten te verdiepen in de diagnostiek van en de ondersteuningsmogelijkheden voor volwassenen en oudere mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de eerste lijn. Als u daarover meer wilt weten… lees er hier alles over!

Editie 4, 2022 Download artikel Literatuur

Inloggen