Zorgbehoeftegericht werken in de Jeugd-GGZ

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Binnen de Jeugd-GGZ is vaak sprake van therapieontrouw, no-shows en vroegtijdige uitval. Zorgbehoeftegericht werken biedt kansen om de werkrelatie tussen patiënt en zorgverleners te versterken en de hiervoor genoemde problemen te verminderen. Binnen het zorgbehoeftegericht werken wordt de focus gelegd op het begrijpen van de problemen op de verschillende levensgebieden van de patiënt en diens ervaren zorgbehoeften.

Editie 1, 2023 Download artikel Literatuur

Inloggen