Zorgbehoeften van patiënten met verslaving en ASS

Rubriek: Multimorbiditeit
Verpleegkundige

Om evidence-based interventies te ontwikkelen voor patiënten met verslaving en ASS, is eerst meer kennis nodig over hun specifi eke zorgbehoeften. Patiënten met verslaving en ASS beschrijven dat zij in een vicieuze cirkel terechtkomen. Deze vicieuze cirkel bestaat uit het omgaan met symptomen van ASS door middel van middelenmisbruik, waardoor de
symptomen van ASS verergeren.

Editie 4, 2017 Download artikel

Inloggen