Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen

Auteur(s): Mauritz, Maria
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Dissociatie is een toestand waarbij iemand het gevoel heeft los te raken van zichzelf. Dit heet depersonalisatie. Daarnaast kan sprake zijn van derealisatie. Dan lijkt de bekende omgeving vreemd. In een dissociatieve toestand weet iemand niet goed wat echt is en wat niet. Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol bij het observeren van deze toestand en het inzetten van passende interventies.

Editie 4, 2021 Download artikel

Inloggen