Leefstijl kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of verminderen van psychische klachten. Leefstijl omvat verschillende aspecten, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Het gaat om aspecten uit ieders dagelijkse routine zoals voeding, slaap, middelengebruik en beweging. Het aannemen en behouden van een gezonde leefstijl kan een belangrijk onderdeel zijn van de preventie en behandeling van psychische klachten. Zorgverleners weten echter niet altijd hoe ze leefstijl(interventies) moeten toepassen in hun dagelijkse praktijk. Daarom wordt de zorgstandaard Leefstijl ontwikkeld. Daarin worden handvatten geboden voor alle zorgverleners in de GGZ ten aanzien van het motiveren, ondersteunen en adviseren van patiënten over het streven naar een gezonde(re) leefstijl.

Editie 1, 2024 Download artikel

Inloggen