Zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen

Auteur(s): Markink, Henriëtte
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Bij 7,4% van de Nederlandse populatie kan de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) worden gesteld. In de beroepspraktijk heeft een verpleegkundige of verpleegkundig specialist dus regelmatig met patiënten met PTSS te maken. Om meer eenduidigheid te bewerkstelligen in het behandelaanbod is de zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen ontwikkeld voor patiënten, de naastbetrokkenen en hulpverleners. Dit artikel geeft een nadere toelichting op de zorgstandaard.

Editie 2, 2022 Download artikel

Inloggen