Zoeken

2 resultaten voor Velink, C. gevonden

Het wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg in vogelvlucht

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) is verouderd en wordt binnenkort gesplitst in twee nieuwe wetten: de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte ggz)1 en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wet zorg en dwang).2 Door de Wet Bopz te vervangen door twee afzonderlijke regelingen kunnen de bevoegdheden, de verplichtingen van de zorgaanbieder, de rechten van de patiënt en mogelijke...

Lees het artikel

Terughoudendheid geboden

Het kan gebeuren dat u als verpleegkundige een vriendschappelijke relatie ontwikkelt met een patiënt, of zelfs verliefd wordt. Het is algemeen bekend dat het onderhouden van een persoonlijke relatie met uw patiënt niet is toegestaan gedurende de behandeling van de patiënt. Maar hoe zit dat eigenlijk als de patiënt eenmaal is ontslagen? En waar kunt u die regels vinden?

Lees het artikel

Inloggen