Colofon

Nurse Academy GGZ - nascholingstijdschrift voor GGZ-verpleegkundigen
is een uitgave van Zwinq NL BV, een initiatief van Prelum Uitgevers en Cleario.

Onder redactie van:

Paulien Spieker Hoofdredacteur
Nynke Boonstra Lector Zorg en innovatie in de psychiatrie, GGZ Friesland en NHL Hogeschool en VS GGZ Friesland.
Liesbeth Garrels Verplegingswetenschapper, UMCU
Paul Doedens Verpleegkundige – klinisch epidemioloog, AMC
Corine Latour Lector integratie psychiatrische en somatische zorg, HvA
Renee Janssens

Psychiatrisch verpleegkundige, Mentrum

Carla Aantjes

Verpleegkundig specialist en praktijkopleider, De Hoop GGZ

Hans Landman

Senior sociaal psychiatrisch verpleegkundige, De Hoop GGZ

Redactieadres
Susanne Roggen (redactiecoördinator)
De Molen 37
Postbus 545
3990 GH Houten

Uitgever
W. Van Voorst van Beest (voorst@prelum.nl)
www.prelum.nl

Accreditatie
Voor iedere editie van Nurse Academy GGZ wordt accreditatie aangevraagd bij de Accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister V&V en het RSV (Verpleegkundig Specialisten).

Vormgeving
CO2 premedia
Medische tekeningen
Ron Slagter
Druk
Ten Brink
 

Abonnementen
Een abonnement op Nurse Academy GGZ kost € 131,50 per jaar. V&VN-leden krijgen € 20,- korting en betalen € 111,50 per jaar. Collectieve en instellingsabonnementen op aanvraag bij de uitgever.

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

Auteursrecht
© Nurse Academy, Zwinq NL BV, Houten.
Zie de standaard publicatievoorwaarden. Overname van artikelen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers.

Inloggen