Colofon

NURSE ACADEMY GGZ - Nascholingstijdschrift voor GGZ verpleegkundigen

Is een uitgave van Prelum Uitgevers BV en verschijnt vier maal per jaar. www.nurseacademyggz.nl

Paulien Spieker Hoofdredacteur
Nynke Boonstra

Verpleegkundig specialist GGZ en directeur zorg bij KieN VIP, lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Stenden hogeschool, hoogleraar UMCU 

Paul Doedens

Verpleegkundige - klinisch epidemioloog Amsterdam UMC, locatie AMC

Carla Aantjes

Verpleegkundig specialist en praktijkopleider, De Hoop ggz

Marlinde van Veenendaal verpleegkundig specialist GGZ en mindfulnesstrainer
Signe Vonck

Verpleegkundig specialist GGZ, Fivoor

Daphne Boeke

Verpleegkundig specialist GGZ, Parnassia Groep

Marieta Verhoeven

Verpleegkundig specialist GGZ bij BuurtzorgT en Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt

Moniek Mol

Verpleegkundig specialist GGZ, BuurtzorgT, Breda

Anne-Marie Dingenouts

Verpleegkundig specialist GGZ, Oud Beijerland

Sandra Konings

Verpleegkundig specialist GGZ bij GGZ, Westelijk Noord-Brabant en docent bij Avans+

Redactieadres
Susanne Roggen (redactiecoördinator)                                                                                                      Nurse Academy, Zwarte Woud 14, Postbus 24028, 3502 MA Utrecht

Uitgever
Alex Langhout (langhout@prelum.nl)                                                                                                          Nurse Academy, Zwarte Woud 14, Postbus 24028, 3502 MA Utrecht                          www.prelum.nlinfo@prelum.nl

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het RSV.

Vormgeving
Coco Bookmedia bv, Amersfoort
Medische tekeningen
Ron Slagter
Basisontwerp
Noinoloi.nl

 

Abonnementen

Actuele prijzen en de verschillende abonnementsmogelijkheden (met toegang tot de besloten website, het maken van kennistoetsen en een certificaat van gemaakte kennistoetsen) vindt u op www.nurseacademyggz.nl. Collectief abonnement voor meerdere deelnemers of instellingsabonnement op aanvraag bij de uitgever: klantenservice@nurseacademy.nl

Adreswijzigingen
Nurse Academy GGZ, Postbus 24028, 3502 MA Utrecht

Auteursrecht
© Nurse Academy; Prelum Uitgevers BV, Utrecht

Zie de standaard publicatievoorwaarden op www.nurseacademy.nl. Overname van artikelen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers BV.

Disclaimer
Medische kennis is voortdurend aan verandering onderhevig. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, zijn veranderingen in behandeling, procedures, materialen, apparatuur en het gebruik van geneesmiddelen nodig. Redactie, auteurs, vertalers en uitgever hebben er zo veel mogelijk voor gezorgd dat de informatie in dit tijdschrift correct is. De lezer wordt echter sterk aangeraden te controleren of de informatie voldoet aan de meest recente wetgeving en behandelingsrichtlijnen. De pers(o)on(en) op de foto's is/zijn op geen enkele manier gerelateerd aan de casus in de artikelen.

ISSN tijdschrift 2212-2133

ISSN website 2667-2383

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

STUDIEPUNTEN HALEN? TOETS MAKEN!

Als abonnee kunt u op www.nurseacademyggz.nl de vragen van de kennistoets maken. Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het VSR. In totaal kunt u vijf studiepunten per editie halen. Bovenstaande iconen geven aan of het artikel geschikt is voor verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten. Deze staan vermeld in de inhoudsopgave en bij het artikel.

Inloggen