Colofon

NURSE ACADEMY GGZ - Nascholingstijdschrift voor GGZ verpleegkundigen

Is een uitgave van Prelum Uitgevers BV en verschijnt vier maal per jaar.

www.nurseacademyggz.nl

Paulien Spieker Hoofdredacteur
Nynke Boonstra

Verpleegkundig specialist GGZ en directeur zorg bij KieN, lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan NHL Stenden, hoogleraar UMCU

Paul Doedens

verpleegkundige - klinisch epidemioloog Amsterdam UMC, locatie AMC

Carla Aantjes verpleegkundig specialist en praktijkopleider, De Hoop GGZ
Marlinde van Veenendaal verpleegkundig specialist GGZ en mindfulnesstrainer
Signe Vonck

verpleegkundig specialist GGZ in opleiding, Fivoor Rotterdam

Daphne Boeke

verpleegkundig specialist GGZ, Parnassia Groep

Marieta Verhoeven

verpleegkundig specialist GGZ bij BuurtzorgT en Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt

Redactieadres
Susanne Roggen (redactiecoördinator)
Postbus 24028
3502 MA Utrecht

Uitgever
Bianca Zuyderhoff (zuyderhoff@prelum.nl)
www.prelum.nlinfo@prelum.nl

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het RSV.

Vormgeving
Coco Bookmedia bv, Amersfoort
Medische tekeningen
Ron Slagter
Basisontwerp
Noinoloi.nl

 

Abonnementen
Een abonnement op het nascholingstijdschrift en toegang tot de besloten website www.nurseacademy.nl, het maken van kennistoetsen en een certificaat van gemaakte kennistoetsen kost € 137,50 per jaar. Zie voor meer informatie over het lidmaatschap: www.nurseacademy.nl. Collectief abonnement voor meerdere deelnemers of instellingsabonnement voor bibliotheken op aanvraag bij de uitgever: zuyderhoff@prelum.nl

Adreswijzigingen
Nurse Academy GGZ, Postbus 24028, 3502 MA Utrecht

Auteursrecht
© Nurse Academy; Prelum Uitgevers BV, Utrecht

Zie de standaard publicatievoorwaarden op www.nurseacademy.nl. Overname van artikelen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers BV.

Disclaimer
Medische kennis is voortdurend aan verandering onderhevig. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt, zijn veranderingen in behandeling, procedures, materialen, apparatuur en het gebruik van geneesmiddelen nodig. Redactie, auteurs, vertalers en uitgever hebben er zo veel mogelijk voor gezorgd dat de informatie in dit tijdschrift correct is. De lezer wordt echter sterk aangeraden te controleren of de informatie voldoet aan de meest recente wetgeving en behandelingsrichtlijnen. De pers(o)on(en) op de foto's is/zijn op geen enkele manier gerelateerd aan de casus in de artikelen.

ISSN tijdschrift 2212-2133

ISSN website 2667-2383

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

Inloggen