Colofon

Nurse Academy GGZ - nascholingstijdschrift voor GGZ-verpleegkundigen
is een uitgave van Prelum Uitgevers en Cleario.

Onder redactie van:

Paulien Spieker Hoofdredacteur
Nynke Boonstra Lector Zorg en innovatie in de psychiatrie, GGZ Friesland en NHL Hogeschool en VS GGZ Friesland.
Paul Doedens Verpleegkundige – klinisch epidemioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC
Liesbeth Garrels Verplegingswetenschapper, UMCU
Corine Latour Opleidingsmanager HBO-V HvA, lector kenniscentrum ACHIEVE HvA
Renée Janssens Psychiatrisch verpleegkundige, Mentrum
Carla Aantjes Verpleegkundig specialist en praktijkopleider, De Hoop GGZ
Hans Landman Senior sociaal psychiatrisch verpleegkundige, De Hoop GGZ
Marlinde van Veenendaal Verpleegkundig specialist GGZ en mindfulnesstrainer
Signe Vonck Coördinerend psychiatrisch verpleegkundige, FPC de Kjivelanden Fivoor

Redactieadres
Susanne Roggen (redactiecoördinator)
De Molen 37
Postbus 545
3990 GH Houten

Uitgever
W. Van Voorst van Beest (voorst@prelum.nl)
www.prelum.nl

Accreditatie
Voor iedere editie van Nurse Academy GGZ wordt accreditatie aangevraagd bij de Accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister V&V en het RSV (Verpleegkundig Specialisten).

Vormgeving
CO2 premedia
Medische tekeningen
Ron Slagter
Druk
Euradius
 

Abonnementen
Een abonnement op Nurse Academy GGZ kost € 134,80 per jaar. V&VN-leden krijgen € 20,- korting en betalen € 114,80 per jaar. Collectieve en instellingsabonnementen op aanvraag bij de uitgever.

Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroeps- of bedrijfsuitoefening te ontvangen (met uitzondering van studenten en gepensioneerden). Mocht dit anders zijn, dan is de abonnee gehouden dit binnen één maand na ontvangst van de bevestiging van het abonnement per e-mail, telefonisch of schriftelijk aan de uitgever door te geven.

Auteursrecht
© Nurse Academy, Prelum Uitgevers B.V., Houten.
Zie de standaard publicatievoorwaarden. Overname van artikelen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Prelum Uitgevers.

Amsterdam UMC, locatie AMC

Inloggen