Zoeken

1 resultaat voor Rossum, N. van gevonden

Methylfenidaat

Als eerste stap in de behandeling van ADHD worden psycho-educatie en (indirecte) gedragstherapie gegeven. Als er ondanks deze behandelingen nog steeds sprake is van signifi cante problemen of bij kinderen met ernstige problemen dan komt medicamenteuze behandeling met methylfenidaat in aanmerking. In dit artikel worden de werkzaamheid, bijwerkingen en enkele aspecten van het werkingsmechanisme van methylfenidaat besproken.

Lees het artikel

Inloggen